Home > Statistika >

Zadnje pojavljivanje

Statistika zadnjeg pojavljivanja


Koliko je dugo bilo otkada je vaš omiljeni broj bio izvučen? Posljednje pojavljivanje daje vam ukratko informacije, uključujući posljednji datum kada se vaš broj pojavio, prije koliko dana je to bilo i koliko je bilo izvlačenja od tada. Koristite našu prognozu s vrućim i hladnim brojevima ako želite da pronađete koje loptice s brojevima bi se uskoro trebale pojaviti na izvlačenju.

Naravno, broj izvlačenja i dani slijede jednostavno od datuma kada se svaka loptica s brojevima pojedinačno posljednji put pojavila - ali je u svakom slučaju korisno imati sve tri navedene jedne pored drugih.

Filtrirajte pretragu


Broj Prethodno pojavljivanje Prošlo je dana Prošlo je izvlačenja

1

05. 07. 2019. 51 8

2

09. 08. 2019. 16 3

3

26. 07. 2019. 30 5

4

09. 08. 2019. 16 3

5

10. 05. 2019. 107 16

6

02. 08. 2019. 23 4

7

16. 08. 2019. 9 2

8

26. 07. 2019. 30 5

9

03. 05. 2019. 114 17

10

31. 05. 2019. 86 13

11

02. 08. 2019. 23 4

12

31. 05. 2019. 86 13

13

16. 11. 2018. 282 41

14

12. 04. 2019. 135 20

15

23. 08. 2019. 2 1

16

12. 04. 2019. 135 20

17

26. 04. 2019. 121 18

18

23. 08. 2019. 2 1

19

23. 08. 2019. 2 1

20

16. 08. 2019. 9 2

21

09. 08. 2019. 16 3

22

05. 04. 2019. 142 21

23

14. 06. 2019. 72 11

24

29. 03. 2019. 149 22

25

28. 06. 2019. 58 9

26

28. 06. 2019. 58 9

27

21. 06. 2019. 65 10

28

25. 01. 2019. 212 31

29

10. 05. 2019. 107 16

30

26. 07. 2019. 30 5

31

19. 07. 2019. 37 6

32

19. 07. 2019. 37 6

33

17. 05. 2019. 100 15

34

05. 07. 2019. 51 8

35

16. 08. 2019. 9 2

36

12. 07. 2019. 44 7

37

21. 06. 2019. 65 10

38

02. 08. 2019. 23 4

39

11. 01. 2019. 226 33

40

12. 07. 2019. 44 7

41

23. 08. 2019. 2 1

42

23. 08. 2019. 2 1

43

31. 05. 2019. 86 13

44

16. 08. 2019. 9 2

45

19. 07. 2019. 37 6

46

26. 07. 2019. 30 5

47

19. 07. 2019. 37 6

48

26. 07. 2019. 30 5

49

09. 08. 2019. 16 3

50

05. 07. 2019. 51 8
arrow-beige arrow-white arrow consecutive endings even-and-odd high-and-low sums tens