Home > Statistika >

Zadnje pojavljivanje

Statistika zadnjeg pojavljivanja


Koliko je dugo bilo otkada je vaš omiljeni broj bio izvučen? Posljednje pojavljivanje daje vam ukratko informacije, uključujući posljednji datum kada se vaš broj pojavio, prije koliko dana je to bilo i koliko je bilo izvlačenja od tada. Koristite našu prognozu s vrućim i hladnim brojevima ako želite da pronađete koje loptice s brojevima bi se uskoro trebale pojaviti na izvlačenju.

Naravno, broj izvlačenja i dani slijede jednostavno od datuma kada se svaka loptica s brojevima pojedinačno posljednji put pojavila - ali je u svakom slučaju korisno imati sve tri navedene jedne pored drugih.

Filtrirajte pretragu


Broj Prethodno pojavljivanje Prošlo je dana Prošlo je izvlačenja

1

15. 02. 2019. 4 1

2

18. 01. 2019. 32 5

3

04. 01. 2019. 46 7

4

14. 12. 2018. 67 10

5

08. 02. 2019. 11 2

6

01. 02. 2019. 18 3

7

07. 09. 2018. 166 24

8

08. 02. 2019. 11 2

9

18. 01. 2019. 32 5

10

04. 01. 2019. 46 7

11

18. 05. 2018. 278 40

12

11. 01. 2019. 39 6

13

16. 11. 2018. 95 14

14

14. 12. 2018. 67 10

15

16. 11. 2018. 95 14

16

21. 12. 2018. 60 9

17

23. 11. 2018. 88 13

18

30. 11. 2018. 81 12

19

28. 12. 2018. 53 8

20

21. 12. 2018. 60 9

21

08. 02. 2019. 11 2

22

30. 11. 2018. 81 12

23

18. 01. 2019. 32 5

24

15. 02. 2019. 4 1

25

25. 01. 2019. 25 4

26

08. 02. 2019. 11 2

27

02. 11. 2018. 109 16

28

25. 01. 2019. 25 4

29

01. 02. 2019. 18 3

30

15. 02. 2019. 4 1

31

15. 02. 2019. 4 1

32

04. 01. 2019. 46 7

33

02. 11. 2018. 109 16

34

21. 12. 2018. 60 9

35

25. 01. 2019. 25 4

36

18. 01. 2019. 32 5

37

11. 05. 2018. 285 41

38

01. 02. 2019. 18 3

39

11. 01. 2019. 39 6

40

28. 12. 2018. 53 8

41

30. 11. 2018. 81 12

42

07. 12. 2018. 74 11

43

04. 01. 2019. 46 7

44

26. 10. 2018. 117 17

45

01. 02. 2019. 18 3

46

23. 11. 2018. 88 13

47

15. 02. 2019. 4 1

48

25. 01. 2019. 25 4

49

11. 01. 2019. 39 6

50

12. 10. 2018. 131 19
arrow-beige arrow-white arrow consecutive endings even-and-odd high-and-low sums tens