Home > Statistika >

Zadnje pojavljivanje

Statistika zadnjeg pojavljivanja


Koliko je dugo bilo otkada je vaš omiljeni broj bio izvučen? Posljednje pojavljivanje daje vam ukratko informacije, uključujući posljednji datum kada se vaš broj pojavio, prije koliko dana je to bilo i koliko je bilo izvlačenja od tada. Koristite našu prognozu s vrućim i hladnim brojevima ako želite da pronađete koje loptice s brojevima bi se uskoro trebale pojaviti na izvlačenju.

Naravno, broj izvlačenja i dani slijede jednostavno od datuma kada se svaka loptica s brojevima pojedinačno posljednji put pojavila - ali je u svakom slučaju korisno imati sve tri navedene jedne pored drugih.

Filtrirajte pretragu


Broj Prethodno pojavljivanje Prošlo je dana Prošlo je izvlačenja

1

15. 03. 2019. 36 6

2

15. 03. 2019. 36 6

3

04. 01. 2019. 106 16

4

29. 03. 2019. 22 4

5

08. 02. 2019. 71 11

6

01. 02. 2019. 78 12

7

01. 03. 2019. 50 8

8

08. 02. 2019. 71 11

9

29. 03. 2019. 22 4

10

04. 01. 2019. 106 16

11

15. 03. 2019. 36 6

12

11. 01. 2019. 99 15

13

16. 11. 2018. 155 23

14

12. 04. 2019. 8 2

15

29. 03. 2019. 22 4

16

12. 04. 2019. 8 2

17

23. 11. 2018. 148 22

18

19. 04. 2019. 1 1

19

15. 03. 2019. 36 6

20

22. 03. 2019. 29 5

21

19. 04. 2019. 1 1

22

05. 04. 2019. 15 3

23

18. 01. 2019. 92 14

24

29. 03. 2019. 22 4

25

22. 02. 2019. 57 9

26

22. 02. 2019. 57 9

27

02. 11. 2018. 169 25

28

25. 01. 2019. 85 13

29

08. 03. 2019. 43 7

30

12. 04. 2019. 8 2

31

05. 04. 2019. 15 3

32

04. 01. 2019. 106 16

33

02. 11. 2018. 169 25

34

21. 12. 2018. 120 18

35

25. 01. 2019. 85 13

36

18. 01. 2019. 92 14

37

19. 04. 2019. 1 1

38

01. 02. 2019. 78 12

39

11. 01. 2019. 99 15

40

28. 12. 2018. 113 17

41

30. 11. 2018. 141 21

42

29. 03. 2019. 22 4

43

19. 04. 2019. 1 1

44

05. 04. 2019. 15 3

45

08. 03. 2019. 43 7

46

23. 11. 2018. 148 22

47

19. 04. 2019. 1 1

48

25. 01. 2019. 85 13

49

22. 03. 2019. 29 5

50

05. 04. 2019. 15 3
arrow-beige arrow-white arrow consecutive endings even-and-odd high-and-low sums tens