Home >

Szanse trafienia i nagrody

Szanse trafienia i nagrody


Liczby EuroJackpot typowane są z dwóch osobnych puli. Pięć z nich to liczby typowane z puli od 1 do 50, natomiast dwie pozostałe stanowią Euro Numery, które można wybrać z przedziału od 1 do 10.

Aby wygrać nagrodę I stopnia musisz wytypować prawidłowo 5 podstawowych liczb i 2 dodatkowe. Natomiast, aby zdobyć najniższą nagrodę wystarczy trafić 2 liczby z 50 i dodatkowo 1 z Euro Numerów. EuroJackpot oferuje aż 12 stopni wygranych, dla każdego stopnia suma wygranej jest zależna od procentowego podziału kwoty na wygrane.

Minimalna wysokość najwyższej wygranej to 10 milionów euro, zaś górny limit kumulacji to 90 milionów euro.

Tabela przedstawia prawdopodobieństwo trafienia oraz typowe wygrane

Liczba trafień Prawdopodobieństwo trafienia Typowe wygrane Podział kwoty na wygrane
5 + 2 1 do 95 344 200 10-90 mln euro 36%
5 + 1 1 do 5 959 013 250 tys.-1 mln euro (lub więcej)! 8,5%
5 + 0 1 do 3 405 150 200-300 tys. euro 3%
4 + 2 1 do 423 752 2-5 tys. euro 1%
4 + 1 1 do 26 485 300-500 euro 0,9%
4 + 0 1 do 15 134 100-200 euro 0,7%
3 + 2 1 do 9 631 30-70 euro 0,6%
2 + 2 1 do 672 15-30 euro 3,1%
3 + 1 1 do 602 15-20 euro 3%
3 + 0 1 do 344 10-15 euro 4,3%
1 + 2 1 do 128 7-10 euro 7,8%
2 + 1 1 do 42 5-8 euro 19,10%

Wygrane w Eurojackpot

Wygrane EuroJackpot zależą od całkowitej puli, która obejmuje gwarantowaną pulę I stopnia w wysokości 10 mln euro, wszelkie kumulacje oraz dochody z nowosprzedanych zakładów aż do maksymalnej wysokości wygranej I stopnia równiej 90 mln euro.

Na każdym z 12 stopni wygranych ustanawiana jest mniejsza pula jako procent całkowitej puli do wygrania w losowaniu. Następnie pula dzielona jest pomiędzy wszystkich graczy, którym udało się trafić wyznaczoną ilość liczb. Oznacza to, że jeśli wielu graczy zdobędzie wygrane na tym samym poziomie, wysokość tych wygranych będzie odpowiednio niższa, ale jeśli tylko jednemu graczowi uda się wytypować wyznaczoną ilość liczb dla danego stopnia, otrzyma on całą wygraną.

Wysokość wygranych obliczana jest tygodniowo jako procent całości, większość wygranych jest oczywiście wyższa, gdy kumulacja jest wyższa. Na przykład jeśli jesteś jedynym zdobywcą wygranej II stopnia w danym tygodniu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbierzesz ponad 1 mln euro. Natomiast, jeśli zwycięzców będzie 3-5, pula zostanie podzielona między wszystkich. Odbierzesz wówczas 200 - 300 tys. euro.

Powyższa tabela przedstawia przykładowe prawdopodobieństwo trafienia oraz podział kwoty na wygrane.

Terminy odbierania nagród

EuroJackpot dostępny jest w wielu krajach, ale terminy odbioru nagród w każdym z nich są różne.

Poniższa tabela przedstawia terminy odbierania nagród w krajach uczestniczących w EuroJackpot. W przypadku wygranej sprawdź w tabeli ile masz czasu na odebranie nagrody.

Kraj Termin odbioru nagrody
Chorwacja 60 dni
Czechy 365 dni
Dania 90 dni*
Estonia 90 dni
Finlandia 1 Rok*
Hiszpania 30 dni
Holandia 1 Rok
Islandia 1 Rok
Litwa 60 dni
Łotwa 30 dni*
Niemcy 3 lata
Norwegia Brak ustalonego terminu
Polska 60 dni*
Słowacja 35 dni
Słowenia 90 dni
Szwecja Brak ustalonego terminu*
Węgry 90 dni
Włochy 90 dni*

* Dania: nagrody mniejsze niż 200 koron można odebrać w ciągu trzech miesięcy. Nagrody o wartości 200 koron lub więcej należy odebrać w ciągu roku.

* Finlandia: gracze muszą odczekać trzy tygodnie przed odebraniem nagród równych lub wyższych niż 20 tys. euro.

* Łotwa: nagrody w wysokości większej niż 10 mln euro należy odebrać w ciągu trzech lat od daty losowania.

* Polska: narody o wartości poniżej 10 mln euro należy odebrać w ciągu 60 dni. Nagrody w wysokości 10 mln euro i więcej należy odebrać w ciągu 28 miesięcy od daty losowania.

* Szwecja: nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni zostaną przesłane na konto gracza. Jeżeli nagroda wynosi ponad 1 mln koron, loteria kontaktuje się z graczem bezpośrednio.

* Włochy: nagrody o wartości wyższej niż 10 mln euro można odebrać w ciągu trzech lat.

arrow-beige arrow-white arrow consecutive endings even-and-odd high-and-low sums tens