Home >

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Ochrona Pani/Pana prywatności jest dla nas ważna i dokładamy wysiłków, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. Celem tej polityki jest wyjaśnienie użytkownikom, jak zbieramy i korzystamy z ich danych osobowych.

Kim jesteśmy?

Dla celów RODO (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych) i innych obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie regulacji prawnych ochrony danych, Lotto Logic Limited jest administratorem danych osobowych zbieranych przez nas od użytkowników na naszej witrynie internetowej.

Prosimy o kontakt z nami, jeżeli ma Pan(i) pytania dotyczące sposobów korzystania przez nas z Pani/Pana danych osobowych lub ochrony swojej prywatności.

Łącze na naszej witrynie może przenieść użytkownika na inne witryny, których nie obejmuje nasza polityka prywatności. Przed udostępnieniem swoich danych osobowych witrynom zewnętrznym należy się zapoznać z polityką prywatności każdej u nich. Nie mamy kontroli nad witrynami zewnętrznymi i nie odpowiadamy za zawartość, funkcjonowanie ani politykę takich witryn.

Z jakich danych osobowych korzystamy?

Żadne prawo ani umowa nie zobowiązuje Pani/Pana do dostarczenia nam danych osobowych za pośrednictwem tej witryny. Dane osobowe użytkownika potrzebujemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla potrzeb usługi, z której chce on skorzystać.

Przekazane nam dane

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami lub my komunikujemy się z nim, możemy otrzymać jego dane osobowe. Na przykład wtedy, gdy:

 • użytkownik kontaktuje się z nami drogą mailową
 • pyta o gry loteryjne i wyniki
 • przegląda naszą witrynę internetową
 • dzwoni do nas, wysyła sms, email lub list
 • zapisuje się na naszą listę mailingową

Zbieramy m.in. następujące informacje:

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, data urodzenia.
 • Dane kontaktowe, np. adresy email i numery telefonów
 • Dane dotyczące korzystania przez użytkownika naszej witryny, w tym jego preferencje dla celów marketingowych oraz odpowiedzi na ankiety i inne odpowiedzi

Dane zbierane przez nas podczas odwiedzania naszej witryny

Za pomocą plików cookie i podobnych technologii takich jak piksele śledzące i sygnały nawigacyjne zbieramy dane, aby poprawić jakość doświadczenia użytkownika na naszej witrynie, odróżnić użytkownika od innych odwiedzających i wyświetlić spersonalizowane reklamy mogące go zainteresować.

Dalsze informacje o tym, dlaczego korzystamy z cookies, można znaleźć w naszej polityce stosowania cookies.

Dane, jakie zbieramy w trakcie wizyty użytkownika na naszej witrynie to m.in.:

 • Odwiedzane strony i użyte łącza
 • Ogólna lokalizacja użytkownika i jego adres IP
 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu używanym do wejścia na naszą witrynę internetową
 • Unikalne identyfikatory (cookies lub adres IP)
 • Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, w tym kiedy i jak długo, z jakiego urządzenia wchodzi na witrynę, zbierane przez nas blogi i inne dane dotyczące komunikacji

Nie zbieramy świadomie informacji o dzieciach i nasza witryna internetowa nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do korzystania przez dzieci.

Dane uzyskiwane od podmiotów trzecich

Możemy zbierać dane osobowe użytkownika z innych witryn internetowych, usług, od podmiotów trzecich i z innych źródeł, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Informacje te mogą dotyczyć:

 • Dane udostępniane w internecie w mediach społecznościowych przez użytkownika lub inne dane dostępne publicznie
 • Preferencje użytkownika w zakresie marketingu i reklam
 • Sposób korzystania z internetu przez użytkownika i jego zainteresowania (zobacz naszą polityce stosowania cookies)

Możemy jednak potrzebować dalszych informacji od podmiotów trzecich dla celów określonych w niniejszej polityce.

Co robimy z danymi osobowymi?

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna dla naszych użytkowników jest ich prywatność i poważnie traktujemy zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Dlatego też poniżej określiliśmy powody korzystania przez nas z danych osobowych użytkowników i podstawę prawną dla przetwarzania tych danych.

Funkcjonowanie witryny internetowej

Dane osobowe naszych użytkowników potrzebujemy do prowadzenia naszej witryny i oferowania usług. Jest to niezbędne w celu:

 • Dostarczenia użytkownikom informacji o grach loteryjnych i ich wynikach
 • Kontaktowania się z użytkownikami i odpowiadania na przesyłane nam wiadomości
 • Informowania ich o ważnych zmianach w treści naszej polityki lub naszej witryny internetowej
 • Szukania przyczyny usterek, analizowania statystyk, prowadzenia badań i testów na naszej witrynie, zabezpieczania naszej witryny i danych użytkowników./li>

Wysyłanie użytkownikom informacji o innych usługach i produktach, które mogą ich zainteresować

Jeżeli użytkownik wyraził chęć otrzymywania wiadomości marketingowych, możemy się kontaktować emailem, SMS-em lub wysyłać wiadomości w trybie push do przeglądarki albo urządzenia, aby powiadomić o produktach lub usługach, którymi naszym zdaniem użytkownik może być zainteresowany. Aby móc to robić, możemy wykorzystać dane osobowe do ustalenia, jakie to produkty lub usługi.

Do użytkownika należy decyzja, czy chce otrzymywać od nas wiadomości o treści marketingowej lub dotyczące badania rynku. Wybór taki nie będzie miał wpływu na możliwości korzystania z naszej witryny ani usługi oferowane przez nas obecnie czy w przyszłości.

Swoje preferencje marketingowe można ustawić za pośrednictwem łączy w przesyłanych przez nas emailach.

Personalizowanie reklam

Aby móc udostępniać naszą witrynę internetową - i robić to w dalszym ciągu bezpłatnie - zamieszczamy banery reklamowe, współpracując z siecią partnerów reklamowych.

Pragniemy spersonalizować doświadczenie użytkowników z korzystania z naszej witryny, wyświetlając jedynie reklamy zgodne z ich zainteresowaniami, co oznacza, że musimy gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z internetu. My i sieć naszych partnerów reklamowych korzystamy z cookies i podobnych technologii w celu sporządzenia profilu na temat rodzaju odwiedzanych przez użytkownika witryn, abyśmy mogli dostarczać mu podobne reklamy. Nie jest to powiązane z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani jego innymi danymi osobowymi, korzystamy jedynie z unikalnego numeru identyfikacyjnego przydzielonego przeglądarce użytkownika przez jedną z witryn.

Nie każdy chce otrzymywać spersonalizowane reklamy. Dlatego też podczas pierwszej wizyty na naszej witrynie prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na rodzaje używanych przez nas plików cookie.

Niektóre części witryny nie mogą jednak funkcjonować (lub funkcjonować prawidłowo) po dezaktywacji niektórych cookies. Po wyłączeniu cookies do targetowania reklamy są nadal wyświetlane na naszej witrynie, ale nie będą one dopasowane do zainteresowań użytkownika.

Nasza polityce stosowania cookies zawiera dalsze informacje o tym, jak korzystamy z cookies w naszych spersonalizowanych reklamach.

Wprowadzanie ulepszeń w naszej działalności

Chcielibyśmy usprawnić oferowane przez nas usługi i zapewnić użytkownikom możliwie najlepszą jakość doświadczenia przy korzystaniu z naszej witryny. Możemy użyć dane osobowe w celu usprawnienia naszych usług. W tym kontekście korzystamy z danych użytkownika do:

 • Oceny i ulepszania istniejących usług oraz tworzenia nowych
 • Monitorowania i usprawnienia działania naszych systemów, ludzi i procesów
 • Ulepszania naszej witryny internetowej i zapewnienia dostarczenia treści w najbardziej efektywny sposób dla urządzenia użytkownika
 • Analizy i poznania efektywności naszych reklam online, a także dopasowania reklam do zainteresowań użytkownika

Weryfikacja użytkowników

W określonych przypadkach może zaistnieć potrzeba użycia danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków przewidzianych prawem lub do wykrywania i zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i innym działaniom przestępczym.

Ochrona żywotnych interesów użytkowników

Skorzystanie z danych osobowych może być niezbędne do ochrony interesów użytkownika lub innych osób, np. w związku z działaniami kryminalnymi, w tym oszustwami, piractwem i kradzieżą tożsamości.

Jaka jest podstawa prawna korzystania z danych użytkownika?

Podstawą prawną korzystania z ww. danych osobowych jest:

 • konieczność zabezpieczenia naszych (lub innych podmiotów) uzasadnionych interesów, jeżeli nie przeważają fundamentalne prawa i swobody użytkownika;
 • konieczność spełnienia naszych wymogów prawnych; lub
 • wyrażona przez użytkownika zgoda na na korzystanie z jego danych osobowych do celów wymienionych powyżej.

Poniższa tabela wyszczególnia powody korzystania przez nas z danych osobowych użytkowników i podstawę prawną dla przetwarzania tych danych.

Ochrona uzasadnionych interesów Spełnianie wymogów prawnych Zgoda użytkownika
Prowadzenie i utrzymanie naszej witryny internetowej i usług
Utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem i udzielanie odpowiedzi na korespondencję użytkownika do nas, w tym posty w mediach społecznościowych, w których zostaliśmy oznaczeni
Monitorowanie i usprawnianie działania naszych systemów, ludzi i procesów
Naprawa, zmiany i ulepszanie naszej witryny
Informowanie użytkowników o ważnych zmianach w treści naszej polityki lub naszej witryny
Informowanie użytkowników o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować
Wyświetlanie użytkownikom spersonalizowanych reklam (w tym profilowanie) na naszej witrynie
Wysyłanie wiadomości do urządzenia lub wyszukiwarki użytkownika w trybie push
Weryfikacja użytkowników
Udzielanie odpowiedzi i załatwianie skarg
Wykrywanie i zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy i innym działaniom przestępczym
Zapewnienie prawidłowości i aktualności danych osobowych będących w naszym posiadaniu
Ochrona interesów użytkowników i innych osób
(np. w związku z działaniami kryminalnymi, w tym oszustwami, piractwem, kradzieżą tożsamości i innymi działaniami przestępczymi)

Inne zastosowanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników zbieramy do celów opisanych powyżej i nie będziemy z nich korzystać do innych celów bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika i podania podstawy prawnej takiego korzystania.

W niektórych okolicznościach możemy zgodnie z niniejszą polityką i gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo korzystać z danych osobowych użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.

Czy ujawniamy dane osobowe użytkowników komuś innemu?

Dane ujawniamy członkom naszego personelu i na potrzeby naszych innych witryn internetowych

Dane osobowe użytkownika ujawniamy naszemu personelowi w celu ułatwienia prowadzenia naszej witryny i oferowania naszych usług. Możemy też korzystać z danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych przez nas witryn internetowych.

Ujawniamy dane użytkownika niektórym podmiotom trzecim

Możemy ujawniać dane osobowe niektórym podmiotom trzecim, takim jak:

 • dostawca usług hostingowych dla naszej witryny internetowej, dostawcy pokrewnych usług, aplikacji i infrastruktury
 • systemy zarządzania kontaktami za pośrednictwem emaila, wiadomości błyskawicznych i w trybie push, wiadomości w mediach społecznościowych i SMS
 • nasza sieć reklamowa, umożliwiająca nam wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika

Dane użytkownika ujawniamy oddziałom znajdującym się w USA tylko wtedy, gdy spełniają wymogi umowy o ochronie prywatności między UE a USA, zakładającej podobny poziom ochrony danych osobowych do tego obowiązującego w UE.

W innych wyjątkowych okolicznościach możemy ujawnić dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli naszym zdaniem ujawnienie takie jest:

 • wymagane prawem lub wynika z nakazu sądowego albo jest niezbędne w związku z postępowaniem sądowym, prawnym lub regulacyjnym
 • niezbędne dla ochrony ludności, naszych pracowników lub mienia
 • niezbędne do wykrywania i zapobiegania przestępstwom, w tym do dzielenia się danymi z podmiotami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego
 • stosowne w przypadku fuzji, sprzedaży przedsiębiorstw lub aktywów (w takim przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy)

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika zbieramy wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce i jedynie tak długo, jak jest to potrzebne do tych celów. Świadcząc usługi użytkownikowi, zachowujemy jego dane osobowe przynajmniej tak długo, jak świadczymy mu usługi.

Jeżeli korzystamy z jego danych osobowych na podstawie wyrażonej przez niego zgody (na przykład do celów marketingowych czy reklamowych), możemy przechowywać te dane do wycofania tej zgody.

W przeciwnym razie, w zależności od rodzaju danych w naszym posiadaniu, zatrzymamy je na okres, jaki według naszego uznania jest w najlepszym interesie użytkownika.

Jak chronimy dane osobowe użytkownika?

Zastosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika są bezpieczne i poufne oraz używane zgodnie z niniejszą polityką.

Chociaż robimy, co w naszej mocy, aby dane dostarczone nam przez użytkowników za pośrednictwem naszej witryny internetowej były przesyłane bezpiecznie (zawsze należy sprawdzić, czy dany URL jest zabezpieczony protokołem https i czy jest w wyszukiwarce oznaczony symbolem kłódki), informacje przesyłane w internecie nie zawsze są całkowicie bezpieczne i nie zawsze możemy zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych przesyłanych na naszą witrynę. Przesyłanie nam danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Kiedy otrzymujemy dane osobowe i przechowujemy je w naszym systemie, kierujemy się ścisłymi procedurami i stosujemy funkcje zabezpieczające w celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi.

Informacje przesłane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą przechowywane na bezpiecznych serwerach podmiotów trzecich Amazon Web Services i Google Cloud Platform w USA.

Jakie prawa ma użytkownik, gdy korzystamy z jego danych osobowych?

Prawo do bycia poinformowanym

Użytkownik ma prawo otrzymać zwięzłe, jasne, zrozumiałe i łatwo dostępne informacje o tym, jak korzystamy z jego danych osobowych, a celem niniejszej polityki jest dostarczenie mu tych informacji. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na pytania prosimy o kontakt z nami.

Prawo dostępu do swoich danych

Użytkownik ma prawo zażądać kopię jego danych osobowych będących w naszym posiadaniu (lub potwierdzenie, że żadnych nie przechowujemy). Może też zażądać informacji:

 • dlaczego korzystamy z jego danych osobowych;
 • jakiego rodzaju dane osobowe na jego temat przechowujemy;
 • komu ujawniamy jego dane osobowe;
 • jak długo zamierzamy przechowywać jego dane osobowe.

Jeżeli użytkownik zechce skorzystać z tego prawa, będziemy musieli zweryfikować jego tożsamość przed przekazaniem informacji. Nie pobieramy opłat za korzystanie z tego prawa, chyba że żądanie jest szczególnie wygórowane, np. gdy użytkownik zażyczy sobie w krótkich odstępach czasowych kilku kopii tych samych informacji.

Prawo do sprostowania swoich danych osobowych

Jeżeli nasze informacje na temat użytkownika są nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, ponieważ są niekompletne, użytkownik może zażądać sprostowania lub uzupełnienia ich, dostarczając nam dodatkowych informacji. Jeżeli sądzi Pan(i), że posiadane przez nas informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W następujących okolicznościach użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych w naszym posiadaniu:

 • nie potrzebujemy już jego danych osobowych do celów, do których zostały zebrane;
 • użytkownik wycofał swoją zgodę na korzystanie z jego danych osobowych (i nie mamy do tego innej podstawy prawnej);
 • użytkownik wyraził sprzeciw wobec korzystania z jego danych osobowych dla naszych uzasadnionych interesów i nie mamy ważnego powodu do dalszego korzystania z nich;
 • przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • do usunięcia jego danych osobowych zobowiązuje nas prawo.

Jeżeli sądzi Pan(i), że któreś z tych okoliczności mają zastosowanie i życzy Pan(i) sobie usunięcia Pani/Pana danych osobowych będących w naszym posiadaniu, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przesłania kopii jego danych osobowych będących w naszym posiadaniu w powszechnie używanym elektronicznym formacie – lub bezpiecznego transferu danych bezpośrednio do innego dostawcy usług informatycznych.

Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chciał(a)by Pan(i), abyśmy przesłali dane osobowe Pani/Panu lub innemu dostawcy usług. Nie pobieramy opłat za tę usługę.

Prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniego marketingu

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się użyciu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie życzy sobie Pan(i) otrzymywać od nas wiadomości o charakterze marketingowym lub chciał(a)by zmienić swoje preferencje marketingowe, prosimy o kontakt z nami, wtedy przestaniemy wysyłać wiadomości tego rodzaju.

Prawo do sprzeciwu wobec korzystania z danych osobowych dla naszych uzasadnionych interesów

Jak już wspomniano w niniejszej polityce, możemy skorzystać z danych osobowych użytkownika, gdy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów. W każdym przypadku rozważamy skutki, jakie może to mieć dla prywatności użytkownika i podejmujemy kroki w celu ochrony jego danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie podziela argumentów na korzystanie z jego danych osobowych, ma prawo do sprzeciwu. Jeżeli nie mamy ważnego powodu do dalszego korzystania z tych danych osobowych dla tych celów, zaprzestaniemy tego.

Jeżeli zamierza Pan(i) sprzeciwić się użytkowaniu swoich danych do celów opisanych powyżej, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może zażądać od nas wstrzymania korzystania z jego danych osobowych do celów wymienionych w niniejszej polityce, ale możemy zachować ich kopię (gdy na przykład użytkownik prosi nas o wpisanie go na naszą listę osób, z którymi nie należy się kontaktować dla celów marketingowych). Użytkownik może zażądać tego w poniższych sytuacjach:

 • Użytkownik zawiadomił nas, że jego dane osobowe w naszym posiadaniu są nieprawidłowe, jednak jeszcze nie ustaliliśmy błędów ani ich nie poprawiliśmy
 • Rozważamy sprzeciw zgłoszony przez użytkownika wobec korzystania z jego danych osobowych dla naszych własnych uzasadnionych interesów.
 • Korzystaliśmy bezprawnie z danych osobowych użytkownika, jednak ten nie żąda całkowitego usunięcia ich
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów wymienionych w niniejszej polityce, ale on chce, abyśmy je nadal zatrzymali, aby mógł je wykorzystać w związku z roszczeniem prawnym.

Gdyby chciał(a) Pan(i) skorzystać z tego prawa i uważa, że zastosowanie ma któraś z powyższych sytuacji, prosimy o kontakt z nami.

Prawa użytkownika w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

My i nasi partnerzy w naszej sieci reklamowej korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, gdy na naszej witrynie internetowej wyświetlamy dla użytkownika spersonalizowane reklamy. W tym celu posługujemy się metodą profilowania polegającą na tworzeniu profilu użytkownika i jego sposobów korzystania z internetu, gdy odwiedza on inne witryny zaangażowane w naszej sieci reklamowej. Imienne dane użytkownika ani inne dane osobowe nie są powiązane z tym profilem, ale stosujemy unikalny numer identyfikacyjny przydzielany wyszukiwarce użytkownika przez każdą witrynę w sieci reklamowej.

Użytkownik może odmówić objęcia go takimi decyzjami podejmowanymi w zautomatyzowanym trybie, które wywołują skutki prawne lub inne istotne skutki.

W sprawie pytań lub obaw dotyczących tego prawa lub korzystania z danych użytkownika dla celów spersonalizowanych reklam prosimy kontakt z nami.

Zmiany w naszej polityce prywatności

W razie wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszej polityce uaktualnimy tę stronę i możemy powiadomić Panią/Pana drogą mailową. Jeżeli korzystamy z danych osobowych do celów sprzecznych z celami wymienionymi powyżej, uaktualnimy tę politykę, prosimy więc często sprawdzać tę stronę, aby zapewnić sobie posiadanie aktualnych informacji.

Ta wersja naszej polityki prywatności została uaktualniona [DD] maja 2018 r. Jeżeli chciał(a)by się Pan(i) zapoznać z poprzednimi wersjami naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami.

Jak się z nami kontaktować

Nasz adres: Lotto Logic Limited (numer spółki 07316451) 30 City Road, London, Zjednoczone Królestwo, EC1Y 2AB.

Składanie skarg

Mamy nadzieję, że nie będzie miał(a) Pan(i) powodów do skarg odnośnie korzystania z Pani/Pana danych osobowych na naszej witrynie internetowej. Gdyby jednak do tego doszło, prosimy o kontakt z nami najpierw, abyśmy mogli spróbować rozwiązać problem.

Jeżeli nie będziemy w stanie znaleźć rozwiązania, może Pan(i) wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych (Information Commissioner’s Office, ICO), organu nadzorczego regulującego w Zjednoczonym Królestwie kwestie związane z ochroną danych osobowych. Wnieść skargę do ICO można na jego witrynie internetowej.

Kontakt

Email: contact@euro-jackpot.com

arrow-beige arrow-white arrow consecutive endings even-and-odd high-and-low sums tens