Home > Statystyki >

Ostatnie wylosowanie numeru

Statystyki ostatniego wylosowania numeru


Od jak dawna Twója ulubiona liczba nie została wylosowana? Funkcja pokazuje kiedy ostatnio padła dana liczba oraz ilość losowań od tamtego czasu. Skorzystaj z gorących i zimnych liczb, aby dowiedzieć się, które liczby dawno nie zostały wylosowane.

Ta prosta funkcja mówiąca nam, kiedy dana liczba padła i w ilu ostanich losowaniach się nie pojawiła może być bardzo użyteczne.

Filtruj wyniki wyszukiwania


Numer Ostatnie wylosowanie Minione dni Minione losowania

1

15.03.2019 36 6

2

15.03.2019 36 6

3

04.01.2019 106 16

4

29.03.2019 22 4

5

08.02.2019 71 11

6

01.02.2019 78 12

7

01.03.2019 50 8

8

08.02.2019 71 11

9

29.03.2019 22 4

10

04.01.2019 106 16

11

15.03.2019 36 6

12

11.01.2019 99 15

13

16.11.2018 155 23

14

12.04.2019 8 2

15

29.03.2019 22 4

16

12.04.2019 8 2

17

23.11.2018 148 22

18

19.04.2019 1 1

19

15.03.2019 36 6

20

22.03.2019 29 5

21

19.04.2019 1 1

22

05.04.2019 15 3

23

18.01.2019 92 14

24

29.03.2019 22 4

25

22.02.2019 57 9

26

22.02.2019 57 9

27

02.11.2018 169 25

28

25.01.2019 85 13

29

08.03.2019 43 7

30

12.04.2019 8 2

31

05.04.2019 15 3

32

04.01.2019 106 16

33

02.11.2018 169 25

34

21.12.2018 120 18

35

25.01.2019 85 13

36

18.01.2019 92 14

37

19.04.2019 1 1

38

01.02.2019 78 12

39

11.01.2019 99 15

40

28.12.2018 113 17

41

30.11.2018 141 21

42

29.03.2019 22 4

43

19.04.2019 1 1

44

05.04.2019 15 3

45

08.03.2019 43 7

46

23.11.2018 148 22

47

19.04.2019 1 1

48

25.01.2019 85 13

49

22.03.2019 29 5

50

05.04.2019 15 3
arrow-beige arrow-white arrow consecutive endings even-and-odd high-and-low sums tens